top of page
  • Obrázek autoraLucie Thomas, M.A.

Ovládáte 8 pilířů sebevědomí?

Je opravdu sebevědomí co, to byste měli posílit, abyste byli šťastnější?


Sebevědomí a sebedůvěra

Sebevědomí je jedno z těch nejčastějších témat, se kterými za mnou lidé chodí. To téma je tak důležité a pro mnoho z nás až fascinující. Sebevědomí je takové pozlátko, o kterém kdekdo sní. Srovnává si své s tím, které mají ostatní. Někteří utratí obrovské množství peněz, aby ho získali (skrz nové auto, značkové oblečení atp., což, mezi námi, není ta nejlepší cesta).


Ti samí lidé možná budou mít problém odpovědět na otázku, co vlastně sebevědomí znamená. Nedivím se jim. Co článek, to názor. Co člověk, to jiný úhel pohledu. Tímto úvodem chci zkrátka říct, že jde o téma obsáhlé. Ráda bych vás v článku uvedla do toho, jak se na sebevědomí dívám já.


Jde o můj osobní názor, není významně opřený o jinou teorii nebo výzkum. Je v něm zaneseno 18 let zájmu o seberozvoj, magisterské studium psychologie, dvouletý koučinkový výcvik, individuální práce s více jak 700 klienty a 5000+ konzultací za posledních 9 let. Myslím si, že to je celkem bohatá rodná půda na to, abych vám mohla předat svoji teorii.

Sebevědomí vnímám jako ingredienci jednoho širšího tématu, kterým je vztah k sobě. Vztah k sobě je vlastně takový balíček několika věcí, který ovlivňuje každou oblast našeho života. Předurčuje naši spokojenost, zdraví, kvalitu našich vztahů a všechno ostatní.


Zjednodušeně – tak, jako máte nějaký vztah ke své kamarádce:

– nějak ji máte ráda,

– něco si o ní myslíte,

– nějak jí důvěřujete,

– něco o ní víte/nevíte.

Tak je to i se vztahem k sobě samé. Vztah k sobě rozděluji na osm hlavních pilířů.


Osm pilířů podle Lucie

1. SEBEVĚDOMÍ

Jak slovo napovídá, jde o vědomí sebe sama. Tedy jak moc se znám? Vím o svých silných a slabých stránkách? Dovedu s nimi pracovat ke svému prospěchu? Úkazem vysokého sebevědomí může být i to, že když mě stresují a nejdou mi prezentace, tak to o sobě vím, nehrnu se do toho a nedělám si hlavu. Spíš se soustředím na to, co mi jde.

2. SEBEDŮVĚRA

Když už vím, co mi celkem jde – opravdu si v tom věřím? Nepochybuji nad sebou zbytečně? Nemám imposter syndrome (syndrom podvodníka) – co když se přijde na to, že jsem vlastně úplně neschopná? A pak je tu ještě hlubší forma sebedůvěry – věřím, že všechno nakonec nějak zvládnu? Věřím, že jsem schopná svůj život tady prožít důstojně? Nejsem neustále z něčeho úzkostná?

3. SEBEÚCTA

Vážím si sebe sama? Vážím si svého života, svého těla a svých dovedností? Vážím si svého času a energie? Umím odpočívat? Umím odmítat toxické lidi a aktivity, které mě neobohacují? Umím říkat ne? Umím se za sebe postavit v konfliktu nebo při nějaké nespravedlnosti? Anebo ze sebe dělám rohožku? Umím (sebe)úctu podněcovat nejen u sebe, ale i u lidí znevýhodněných, starých, u žen, dětí a němých tváří – zvířat?

4. SEBEPŘIJETÍ

Dovedu se přijmout taková, jaká teď jsem? Dovedu vidět své nedostatky, ale nemučit se za ně? Přijímám své současné já ve formě, v jaké právě je? I přesto, že se přijímám – chápu, že růst je pro mě nejen dobrý, ale spíš nezbytný? Dovedu vzít kritiku konstruktivně a tak, aby příliš nezamávala s mým sebepřijetím? Umím zamávat šátečkem lidem, kteří mé opravdové já nepřijímají?

5. SEBELÁSKA

Mám se ráda? Jsem na sebe hodná? Nekritizuju se příliš? Chovám se k sobě laskavě, štědře a shovívavě? Mluvím k sobě tak, jak bych mluvila s kamarádkou, nebo si v myšlenkách nadávám a ponižuji se? Umím si udělat radost? Věřím, že si zasloužím být spokojená, milovat a být milována? Věřím, že si zasloužím peníze a úspěch? Věřím, že jsem hodna toho, čeho se mi v životě dostává, nebo že si zasloužím i něco lepšího?

6. SEBEHODNOTA

Znám svoji hodnotu? Rozumím tomu, jak svými přednostmi obohacuji sebe i ostatní? Chápu přínos svých činů, anebo je beru automaticky? Když uklízím nebo vařím, jsem schopna vidět, jak tím významně přispívám chodu domácnosti, pohodlí, atmosféře či klidu, a tedy si zasloužím pravidelné uznání a poděkování? Když poslouchám ostatní, jsem schopna cítit, jak jim tím pomáhám a dávám jim svůj čas a energii, nebo je to pro mě úplně automatické? Umím odmítnout lidi a aktivity, u kterých moje pojetí sebehodnoty trpí?

7. SEBEURČENÍ

Jsem já tím člověkem, který určuje moji životní cestu? Umím učinit rozhodnutí? Chápu, jak mě v životě ovlivňuje moje rodina, partner, přátelé, prostředí, minulost? Dovedu vidět ten vliv a rozhodnout se, zda ho dál chci, popřípadě jsem schopna se z něj vymanit? Jsem aktivním tvůrcem svého života, nebo čekám, co se kdy stane? Umím si pro sebe vytvořit hezkou vizi a stanovovat si cíle, které k jejímu naplnění povedou?

8. SEBEDISCIPLÍNA

Věnuji se aktivně svým cílům, které jsem si určila? Dovedu ke svým aktivitám přistupovat s pílí a vytrvalostí, nebo každou chvíli dovolím vnějším okolnostem a svým náladám, aby mě svedly z cesty? Mám ve svých dnech nějaký řád či systém, který mi pomáhá žít naplněný život? Chápu, že krásný život mi nemůže vytvořit nikdo jiný než moje proaktivní, pilné, vytrvalé, ale zároveň laskavé já?


Doufám, že se vám seznam líbil. Tento článek nedává návod na to, jak jednotlivé pilíře posílit. Spíše pomáhá najít ten, na který se zaměřit. Kdo však bude bystrý, všimne si, že v položených otázkách se nějaký ten návod již nachází.


Tato pravda je klíčová – náš vztah k sobě přímo ovlivňuje schopnost užívat si život a mít z něj dobrý pocit. Také předurčuje kvalitu vašich dalších vztahů a dokonce i pocit pracovního uspokojení.


Chtěla byste vztah k sobě zlepšit a hledáte někoho, kdo by vám s tím srozumitelně a spolehlivě pomohl? Jsem psycholog a kouč a za 10 let praxe jsem pomohla bezmála tisíci lidem. Vytvořila jsem program Girlboss Confidence, který vám zvedne sebevědomí minimálně o tři úrovně a dostane vás do pozitivně začarovaného kruhu. Více se o něm můžete dozvědět, kliknete li na tlačítko níže.PS: Chtěli byste dostat na e-mail další články, až vyjdou? Zde se můžete přihlásit k odběru. Nemám ráda spam stejně jako vy a tak se ho nemusíte bát, slibuji!

Komentarze


bottom of page