top of page

Pár slov o mně

 

Jak jsem se dostala k povolání psychologa a kouče? Netradičně přes učení se cizím jazykům. Absolvování kurzů v několika zemích a nástup na americkou univerzitu mi byly školou v pravém slova smyslu – poznávání nových kultur, národů i jednotlivců vedlo k neutuchajícímu zájmu o lidi jako takové – co nás spojuje, co nás odlišuje, co nám dělá radost a co nás trápí.

 

Z bakalářského studia komunikace a masmédií (University of New York in Prague) jsem se vydala na magisterskou psychologii (La Salle University). Netušila jsem však, že si v průběhu studia něčeho, co mě tak naplňuje, sáhnu hluboko. Na vlastní kůži jsem pocítila, že také psychicky zdravý člověk se může dlouhodobě cítit nedobře i ze zdánlivě nepříliš významných důvodů. Zvlášť, pokud se jich sejde více najednou. Na druhou stranu mě to vyzbrojilo znalostmi a zkušenostmi, které nejen mně, ale i vám, mohou pomoci překonat životní nástrahy s lepším uvědoměním a větší lehkostí. 

 

Život je cesta plná změn a zážitků, z nichž některé shledáváme radostnými a jiné nikoliv – a zvláště tyto pak můžeme chápat jako milníky, které nás buď uvedly do stavu stagnace a trápení, anebo nás třeba motivovaly k tomu, abychom něco ve svém životě začali dělat jinak.

 

Co mě baví: trávení času s blízkými, kultura, cestování a moje práce.

Mými pěti základními hodnotami při spolupráci s klientem jsou: respekt, otevřenost, porozumění, opravdovost a nadhled.

 

Můj recept na spokojenost v kostce: (1) často si s vděčností připomínat, co v životě máme a co dobře funguje; (2) měnit to, co se nám nelíbí – pokud to jde; (3) uvědoměle přijmout to, co není v našich silách změnit – tak se vyhneme zbytečnému trápení; (4) brát život jako výzvu, ne jako boj; (5) mít (se) rád.

Odborné aktivity, vzdělání a zkušenosti

Magisterský titul:

LaSalle University

 
Clinical Psychology and Counseling

 

www.lasalle.edu

 

Absolventka magisterské klinické psychologie a poradenství na americké univerzitě

 

> více informací na stránkách LaSalle

 

2012 – 2014

Kouč a psycholog Praha

Bakalářský titul:

University of New York in Prague

 
Communication & Mass Media

 

www.unyp.cz

 

Jsem absolventkou čtyřletého bakaláře komunikace a masmédií na americké univerzitě s orientací na psychologii.

 

2008 – 2012

Kouč a psycholog Praha

U Apolináře

 
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii (VFN)

 

Supervizor: Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová

 

V rámci odborné stáže jsem byla členem reflektujícího týmu při rodinných a párových terapiích. Podílela jsem se na utváření poselství pro rodinu a na zpětné reflexi sezení.

 

> více informací o středisku

 

leden 2014 – srpen 2014

Kouč a psycholog Praha

Výcvik v koučování

a supervizi (2-letý)

 
Institut supervize a koučování Hermés Praha

 

Lektor: MUDr. František Matuška

 

500 hodin vzdělávání, tréninku koučovacích dovedností a supervize vlastní praxe

 

www.hermesgroup.cz

 

> více o mém výcviku na stránkách Hermés

 

duben 2013 – únor 2015

Kouč a psycholog Praha

Výcvik v systemické psychoterapii (1 rok)

 
Institut supervize a koučování Hermés Praha

 

Lektor: MUDr. František Matuška

 

200 hodin vzdělávání, tréninku terapeutických dovedností a supervize vlastní praxe

2014 – 2015

Kouč a psycholog Praha

The City Practice

 
Odborné poradenství a psychologická podpora v Praze a Londýně

 

Supervizor: Ph.D. Craig McNulty

 

Jako spolupracující odborník v této organizaci poskytuji telefonickou podporu a psychologické poradenství pro studenty mezinárodních škol a zaměstnance nadnárodních firem.

 

www.city-practice.com

 

od září 2013

Kouč a psycholog Praha

Kurzy, semináře, konference

 

 • ACT for Worrying, Ruminating and Obsessing (2021); Russ Harris, PhD.

 • Stres, naučená bezmocnost, syndrom vyhoření a jak mu předcházet (2020); Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

 • ACT (Acceptance & Commitment Therapy) in the Workplace: Improving Employees' Psychological Well-Being (2019, 2 day, London); Dr. Paul Flaxman & Ross McIntosh

 • Metody KBT (kognitivně behaviorální terapie) (2019, 3-denní); Mgr. Roman Pešek

 • Cultural Competence and Systemic Issues (2019); Laura K. Kovens, MSW, LCSW

 • Working with Technology Addiction (2018); Brooke Bickert, LCAS, LMFTA

 • CBT (Cognitive Behavioral Therapy) Methods to Reduce Resistance and Boost Motivation with Challenging Patients (2018, Silicon Valley of California, USA); Feeling Good Institute

 • Re-Programming the Brain for Better Mental Health: Neuroscience-Based Techniques that Transform Depression, Anxiety, Trauma and Addiction into Resilience (2017, Sydney, Australia); Jennifer Sweeton, PhD.

 • Acceptance & Commitment Therapy for Adolescents (2017, Sydney, Australia); Dr. Louise Hayes

 • Providing Psychological First Aid (2016); Lorene Lacey, M.A.

 • Acceptance & Commitment Therapy (2015, 4 day, London); Russ Harris, PhD.

 • Bioenergetics (2015, 3-denní); John Hawken, PhD.

 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími (2013, 2-denní); Mgr. Petra Meisnerová

 • Obtížné situace a témata v pomáhající praxi (2013, 2-denní); MUDr. František Matuška

 • Rozhovor jako nástroj pomoci (2013, 3-denní); MUDr. František Matuška

 • Systemická práce s rodinou (2014, 4-denní); Mgr. Petra Meisnerová

 • Konference: Syndrom vyhoření jako mezioborový jev (2014)

 • Konference: Syndrom ADHD u dětí a dospělých (2014)

 • Konference: Hermés Solutions Training (2013, 2014, 2015)

Diplomy a certifikáty

Poděkování

 
Velké díky patří všem mým lektorům a supervizorům, zvláště pak:
 

MUDr. František Matuška

Ph.D. Michael Bar-Johnson

PhDr. Radek Ptáček

Ph.D. Craig McNulty

PhDr. Pavel Roubal

PhDr. Marek Preiss

PhDr. Veronika Svoboda

PhDr. Michal Miovský

Mgr. Petra Meisnerová

PhDr. Désirée Gonzalo

bottom of page